Aan boord samen zijn en toch veilig zijn is de opdracht waar wij samen, crew en gasten, vorm aan geven.

Wij hebben nagedacht en protocollen geschreven over hoe je het beste op een veilige manier over het schip kan bewegen, hoe je het eten klaar maakt, hoe je samen de zeilen bedient, hoe je je wast en alle andere elementen die tijdens een zeilvakantie het dagelijkse leven uitmaken.

Niet elke zeiltocht en elke groepssamenstelling is hetzelfde en we zullen dus gedurende ons verblijf aan boord aandacht blijven geven aan hoe wij het beste de zaken aanpakken om verspreiding van het virus tegen te gaan en ook een leuke tijd met elkaar te hebben.

Hieronder staat het protocol dat aan boord van de Avontuur van toepassing is. Dit protocol kan op elk moment (moeten) worden aangepast aan veranderde omstandigheden.

 

Maatregelen voorafgaand aan de reis

Voorafgaand aan de reis is afgesproken wat het maximum aantal deelnemers is. De gasten nemen een ingevulde gezondheidsverklaring mee en tonen deze bij aan boord gaan. 

Gasten wordt bij aan boord gaan gevraagd of zij last hebben van verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen of koorts. Indien men een van deze symptomen heeft kan men niet aan boord komen.


Algemene maatregelen tijdens het verblijf aan boord

  • Vaak handen wassen met desinfecterende zeep.
  • Handen schudden en ander fysiek contact vermijden.
  • Niesen en hoesten in de ellenboog of papieren zakdoeken gebruiken.
  • Houdt 1,5 meter afstand (leden uit 1 huishouding uitgezonderd)
  • Volg de instructies van de bemanning tijdens het aan- en van boord gaan
  • Als een bemanningslid of gast tijdens de reis last krijgt van verkoudheidsverschijnselen (longklachten en kortademig) en koorts moet deze het schip verlaten.

Als de 1,5 meter als gevolg van buitengewone omstandigheden niet mogelijk is geldt het noodprotocol

 

Uitwerking maatregelen aan boord van de Avontuur

Aantal personen aan boord

Het precieze aantal hangt af van de groepssamenstelling. Als er sprake is van mensen die een huishouden delen, is het makkelijker om meer mensen mee te nemen tijdens een reis.
Volwassenen: Het maximaal toegestane aantal volwassen gasten aan boord is 12 personen. Het maximaal aantal individuele volwassen gasten is 10 personen.
Crew: Er zijn maximaal 5 bemanningsleden aan boord. Het maximaal aantal volwassen personen aan boord is 15.
Kinderen: Het aantal kinderen jonger dan 12 jaar dat aan boord kan zijn wordt elke tocht apart bepaald. Kinderen jonger dan 12 jaar volgen benedendeks dezelfde gedragsregels als volwassenen.
Kinderen die 12 jaar of ouder zijn, worden beschouwd als volwassen.
Families: Het schip is geschikt voor twee of drie familiegroepen. De precieze aantallen en samenstelling worden elke tocht van tevoren besproken. Het totale aantal passagiers mag niet zeer sterk afwijken van andere groepen.
 

Dagverblijf en keuken

Het dagverblijf en de keuken zijn gescheiden met plastic folie, zodat personen dezelfde ruimte tegelijk kunnen benutten. De drie tafels hebben elk zones die met plastic folie gescheiden zijn. Gasten en crew gebruiken tijdens hun verblijf aan boord telkens dezelfde zone. De zones worden ook gebruikt als wachtplaats wanneer men door het dagverblijf lopend anderen tegenkomt.
Alle gebruikte bestek, borden, glazen en keukengereedschap wordt voor het afwassen in zeer heet water gespoeld.
Al het voedsel dat uit de voorraad wordt genomen wordt gebruikt of weggegooid.
Gasten worden aangemoedigd om flessen met drinken bij zich te houden in plaats van gebruik te maken van glazen en gemeenschappelijke flessen. Drinken uit flessen wordt klaar gezet. Toegang tot de koelkast is beperkt tot crew en (aangewezen) kok.

Tochten met catering:

Geen toegang tot keuken voor gasten.
Keukencrew en bediening draagt maskers en handschoenen als met levensmiddelen wordt gewerkt.

Tochten zonder catering:

Elke dag wordt uit de gasten een kok aangewezen/gekozen. Die persoon is op betreffende dag de enige die toegang heeft tot de keuken. Twee vrijwilligers doen elke dag de afwas en dragen daarbij handschoenen en een masker. De aangewezen kok en de afwassers bevinden zich niet tegelijk in de keuken.

 

Toiletten

De toiletten zijn uitgerust met de mogelijkheid om contactloos de handen te wassen. Handen wassen met zeep is verplicht na gebruik van het toilet.
Bij de toiletten staat extra reiniger en papier om NA gebruik de toiletzitting te ontsmetten. Gebruik hiervan is verplicht.
Het toilet wordt elke dag drie maal gereinigd met behulp van bleek.

Douche

De duur van de douche wordt kort gehouden. Gebruik van de douche is gelimiteerd tot 1 keer per dag per persoon. Aan- en uitkleden wordt zoveel mogelijk in de hut gedaan.
Na elk gebruik van de douche worden de wanden en de vloer met heet water afgespoeld. De temperatuur wordt vervolgens terug gedraait tot normaal.
De douches worden twee keer per dag gereinigd met bleek.


Gang

Door de gang lopen wordt vlot gedaan en anderhalve meter afstand wordt steeds betracht. Een wachtruimte halverwege de gang is beschikbaar. Uitgaand verkeer heeft voorrang boven binnenkomend verkeer.

Hutten

De hutten zijn alleen toegankelijk voor de gebruikers. In de hutten staat desinfecterende zeep en papieren handdoeken klaar voor gebruik.
De deuren van de hutten moeten 's nachts worden gesloten. Patrijspoorten en bovenramen staan zo veel mogelijk open om te ventileren.Buiten

Aan dek wordt ook anderhalve meter afstand gehouden. Er wordt aan een zijde van het schip gelopen en aan de andere kant gezeten en gedurende de vaartocht kunnen de zijden wisselen, al naar gelang omstandigheden en aan welke kant van het schip de zon is.
Het hele schip achter de bezaan (achterste mast) is gereserveerd voor de crew en is alleen voor gasten toegankelijk met toestemming van de crew. Gasten dienen ten alle tijden 1,5 meter afstand te houden tot het vooronderluik.

 

De bijboot (RIB)

De rib kan maximaal 3 gasten en een crewlid aan boord nemen of 4 gasten als zij een huishouden delen.

 

Zeil handelingen

Alle zeilhandelingen vinden plaats terwijl onderling 1,5 meter afstand wordt gehouden. De crew zal ter plekke instructies geven hoe dit te bereiken. Iedereen aan boord krijgt een eigen set werkhandschoenen die gedragen dienen te worden tijdens het werken met lijnen en zeilen.
De crew houdt ook tijdens de zeilhandelingen 1,5 meter afstand.
Om veilig te kunnen zeilen is het nodig om voor alles extra tijd te nemen. Het is daarom goed mogelijk dat ook op rustige dagen niet alle zeilen worden gezet en dat ingetogen wordt gevaren.